When You Fall

fall

Yoruba adage: “Ti Omode ba subu, a wo iwaju; ti agba ba subu, a wo eyin” Literal translation: When a child trips, s/he looks forward / continues onward; when an adult falls, s/he glances backwards. ……………………………………………………………………………………………. To fall is to live, To live is to fall, sometimes. …………………………………………………………………………………. Little Lagbaja falls, […]

Edunjobi

Edunjobi

Ẹ̀jìrẹ́ ará ìṣokún. Ẹdúnjobí Ọmọ ẹdun tíí ṣeré orí igi Ọ́-bẹ́-kẹ́ṣé-bẹ́-kàṣà, Ó fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ sílé alákìísa; Ó salákìísà donígba aṣọ. Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá, Tíí gbàdọ̀bálẹ̀ lọ́wọ́ baba tó bí í lọ́mọ. Wínrinwínrin lójú orogún Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀. ************************************************************************** Today would have been your 31st birthday but […]