On Maternal Deaths in Nigeria -I Need Your Help

Maternal deaths in Nigeria

Between this post and now, a lot has happened…several hundreds of needless maternal deaths actually. As I type this, more than two women are dying somewhere in Nigeria. Nigeria is under the spotlight because I am not certain the statistics are as grim, elsewhere as we have here today. Maybe it is, I […]

Edunjobi

Edunjobi

Ẹ̀jìrẹ́ ará ìṣokún. Ẹdúnjobí Ọmọ ẹdun tíí ṣeré orí igi Ọ́-bẹ́-kẹ́ṣé-bẹ́-kàṣà, Ó fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ sílé alákìísa; Ó salákìísà donígba aṣọ. Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá, Tíí gbàdọ̀bálẹ̀ lọ́wọ́ baba tó bí í lọ́mọ. Wínrinwínrin lójú orogún Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀. ************************************************************************** Today would have been your 31st birthday but […]